Başkan

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Üye

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Üye

Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT

Üye

 Yrd. Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Üye

 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Levent URTEKİN