Kurul Görevi

Unvanı / Adı SOYADI

Kurulda Görev Alma Nedeni

Başkan

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Enstitü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Yunus KARATAŞ 

Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Levent KULA 

Matematik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN 

Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ     

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Ali SEVİM

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Sevil SAĞLAM

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

 Yrd. Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Başkanı