ENSTİTÜ KURULU

Başkan

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Ensstitü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Yunus KARATAŞ  

Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Levent KULA 

Matematik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Muhammed GAFFAROĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN 

Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ     

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Sevil SAĞLAM

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAŞARMAK

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ümit DEMİRAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Enstitü Müdür Yardımcısı