Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince lisansüstü eğitim-öğretim yaptırmak üzere kurulmuştur.

Enstitümüz, 2008-2009 yılları arasında eğitim öğretim faaliyetlerine, Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalları ile başlamıştır.

Bu dönem itibari ile Ana Bilim Dallarımıza ait öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim Dalı

Program Adı

Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

Doktora

Devam Eden

Mezun

Devam Eden

Mezun

Biyoloji

Biyoloji

11

42

4

5

Fizik

Fizik

6

35

5

-

Kimya

Kimya

3

28

-

1

Matematik

Matematik

24

62

13

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

12

-

-

-

Zootekni

Zootekni

17

29

5

2

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

25

29

-

-

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

27

20

-

-

İleri Teknolojiler

İleri Teknolojiler

86

14

-

-

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

6

1

-

-

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

30

44

-

2

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

15

-

-

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

5

-

-

TOPLAM

262

309

27

13

           

Enstitümüz, Cacabey Yerleşkesi, C Blok 3. katta hizmet vermektedir. 

 

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Nadir DEMİREL

2008

2011

Prof. Dr. Mustafa KURT

2011

2012

Doç. Dr. Mahmut YILMAZ

2012

2015

Prof. Dr. Levent KULA

2015

2017

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

2017

Devam ediyor

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:04:18
Guncelleme Tarihi: 2019-10-08 11:55:25