İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

456424

ŞABAN FINDIK

2017

Eu katkılı TiO2 ince filmlerinin karakterizasyonu ve ters-yüz polimer güneş piline uygulanması
Characterization of eu doped TiO2 thin films and application to the inverted type polymer solar cells

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. OSMAN ÖRNEK