TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

10203744

SEMİH AKDEMİR

2018

MARUL (Lactuca sativa L.) FİDE KALİTESİ VE BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE

PACLOBUTRAZOL ve PROHEXADİONE-CALCİUM

UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Hakan BAŞAK

2