TARLA BİTKİLERİ  ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

390315

ALİ İHSAN KARAYEL

2015

Kırşehir koşullarında sıra arası uygulamalarının bazı mürdümük hatlarının verim ve kalitesine etkisinin belirlenmesi
The determination of the effect of row spacing applications to yield and the quality of some grasspea lines in Kirsehir conditions

Yüksek Lisans

PROF. DR. CAFER OLCAYTO SABANCI

2

374142

AHMET DEMİREL

2014

Kırşehir ekolojik koşullarında bazı yağlık ayçiçeği çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
The investigation of yield and yield components of some sunflower cultivars in Kirşehi̇r ecological condition.

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DEMİR

3

380457

SİBEL BAŞKÖY

2015

Kırşehir koşullarında farklı sıra arası uygulamalarının bazı fiğ çeşitlerinde tohum verimine etkisinin belirlenmesi
Determination of the effects of different row spacings on seed yield of some common vetch varieties

Yüksek Lisans

PROF. DR. CAFER OLCAYTO SABANCI

4

398833

NEŞE İNAL

2015

Kırşehir koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Determination of yield and quality characteristics of some alfalfa varieties nnder Kırşehir conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TAMER YAVUZ

5

398832

SÜLEYMAN ŞİMŞEK

2015

Kırşehir koşullarında farklı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) + İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi
Determination of the effects of different rates of Hungarian Vetch (Vicia pannonnica Crantz) + Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) mixtures on yield and quality under Kırşehir conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TAMER YAVUZ

6

398843

HASAN KEYVANOĞLU

2015

Ankara ekolojik koşullarında bazı aspir (carthamus tinctorius l.) genotiplerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi
Determination of agricultural characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes under Ankara ecological conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DEMİR

7

444735

TARIK USTA

2016

Kırşehir ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) verim ve verim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma
A study on the determination of yield and yield components in some bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties in ecological conditions of Kırşehir

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET YAĞMUR

8

444742

DERYA PALA

2016

Farklı ekim sıklıklarının iki ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)' çeşidinde tane verimi ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
The effects of difrent seeding rates on grain yield and some grain yield components in two bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET YAĞMUR

9

456422

HAYDAR EMRE KOPARAN

2016

Kırşehir koşullarında farklı sıra arası ve tohum miktarı uygulamalarının anadolu üçgülünün (trifolium resupinatum l.) ot verimi ve kalitesine etkisinin belirlenmesi
Determination of the effect of row spacing and seed rate on herbage yield and quality of persian clover (trifolium resupinatum l.)

Yüksek Lisans

PROF. DR. CAFER OLCAYTO SABANCI

10

444736

MUSTAFA KAYA

2016

Farklı ekim sıklıkları ve ekim yöntemlerinin Tarm 92 arpa çeşidinde tane verimi ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
The effects of difrent sowing rates and sowing methods on grain yield and some grain yield components in Tarm 92 barley variety

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET YAĞMUR

11

456419

ALTUĞ ÇAĞATAY SAYLAM

2017

Kırşehir ekolojik koşullarına uygun bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşit/hatların verim ve verimle ilgili özelliklerinin belirlenmesi
Determination of yield and yield componentsof some dry bean cultivar/lines in Kırsehir ecological conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ÖMER SÖZEN