Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizik Doktora Programı ile Genetik ve Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması onaylanmıştır.