Enstitümüz, Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) temel davranış şekli Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKÖ) anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 – 18 Nisan ve 03 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Süreç Yönetim Toplantıları ile faaliyet planları, stratejik plana uyumlu, gerçekleştirilebilir ve birimimizi geliştirmeye yönelik şekilde irdelendi ve ilgili faaliyetlerin risk değerlendirmeleri gözden geçirildi. İç denetim sonuçları değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına ve sürecin içselleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.