Tezlerin Erişime Açılması Hk.

06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 40)  “Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır.”  hükmü yürürlüğe girmiştir.