Seminer Sunumu: 2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarılyılında seminer dersini alan öğrencilerin 15 Ocak 2020(Son Tarih) tarihine kadar sunmaları ve EBYS üzerinden enstitüye göndermeleri gerekmektedir