Tez Savunma Sınavı Tarihleri: Azami Süre olarak son döneminde olan öğrencilerin tez savunma sınav jürilerini  15 Ocak 2020 tarihine kadar EYK'ya sunmaları, 29 Ocak 2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.