Ahi Evran Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora  Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananlar  listesine  http://kayit.ahievran.edu.tr/sonuc/  linkinden ulaşabilirsiniz.