BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Ünvanı

Adı-Soyadı

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Levent KULA

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Gani KOZA

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERTUĞRUL

Enstitü Sekreteri

Bekir TEKİN

Bilgisayar İşletmeni

Zeynep TEKE

Bilgisayar İşletmeni

Hayriye SAYDAM

Öğrenci Temsilcisi

Betül KORKMAZ

  

 

 RİSK YÖNETİM KURULU

 

Risk Yetkilisi

Bekir TEKİN –Enstitü Sekretreri

Risk Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Levent KULA- Enstitü Müdürü

Bekir TEKİN-Enstitü Sekreteri

Hayriye SAYDAM-Bilgisayar İşletmeni