BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Ünvanı

Adı-Soyadı

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ümit DEMİRAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi  Emrah AYDEMİR

Enstitü Sekreteri

Bekir TEKİN

Bilgisayar İşletmeni

Zeynep TEKE

Bilgisayar İşletmeni

Hayriye SAYDAM

Öğrenci

Ramazan ESER