Üniversitemizde, uygulanmakta olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) kapsamında 25 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00’da, Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere Üniversitemiz Kalite Komisyonuna bağlı olarak oluşturulan Kurum İç Değerlendirme Komisyonu Kurum İç Değerlendiricileri Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT,  Öğr. Gör. Esra ÇINARLI ve öğrenci temsilcisi Berivan İLHAN tarafından Enstitümüzde İç Denetim gerçekleştirildi.


Ayrıca İç Denetim  sürecinde, Anabilim Dallarımızın Öğretim Üyeleri, İdari Personel ve Öğrenci Kalite Temsilcileri hazır bulundu. İç Değerlendirme sürecinde, evrensel kalite standartları (YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri, ISO 9001/27001 Kalite Yönetim Standartları ve EFQM Modeli) kullanılmıştır.


Enstitümüzde yapılan İç Değerlendirme çalışmalarında; süreçler, faaliyetler, riskler, paydaş/tedarikçi ilişkileri ve iyileştirme faaliyetleri PUKO çevrimi esasına göre Kurum İç Değerlendiricilerince değerlendirilmiştir.