ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU                                                                                  

Başkan

Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU

Üye Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Üye

Doç. Dr. Gökhan FİLİK

Üye

Prof. Dr. Faruk SELÇUK

Üye

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Üye

Doç. Dr. Hakan SEPET

Raportör Enstitü Sekreteri Gökhan ÖZCAN ENSTİTÜ KURULU

Başkan

Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU

Enstitü Müdürü 

Üye Doç. Dr. Ümit DEMİRAL Enstitü Müdür Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Gökhan FİLİK Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Yunus KARATAŞ  

Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Akın Osman ATAGÜN

Matematik Anabilim Dalı Başkan V.

Üye

Prof. Dr. Faruk SELÇUK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN 

Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ali SEVİM

Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

Makina Mühendisliği  Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Yaşar ERTÜK

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet Mustafa ÖNAL

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet Mustafa ÖNAL

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkan V.

Üye

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Hakan SEPET

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Sedat BOYACI

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Mustafa KAN

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı

Üye Doç. Dr. Okan YAZICIOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Üye Doç. Dr. Mustafa YAĞCI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Salih ERMİŞ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

Raportör  Gökhan ÖZCAN Enstitü Sekreteri