2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılında Ana Bilim Dallarımıza kayıtlı öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Öğrenci Sayıları ve Şehirlere Göre Dağılımına Ulaşabilmek için: https://idari.ahievran.edu.tr/bidb/sayilarla 

Anabilim Dalı Program Adı        T.C Uyruklu  Yabancı Uyruklu
Yüksek Lisans  Doktora  Yüksek Lisans Doktora 
1 Biyoloji Biyoloji  8  -
2 Fizik Fizik 5 3 - 3
3 Kimya Kimya 5  -
4 Matematik Matematik  38  12  4
5 Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 11  3  -
6 Zootekni Zootekni  13  7  1  -
7 Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri  13  2  -  -
8 Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Biyoteknoloji  18  5  1  -
9 İleri Teknolojiler İleri Teknolojiler  55  -  30  -
10 Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik  1  -  -  -
11 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi  34  2  2  -
12 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi  37  -  -  -
13 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   16  -  -  -
14 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği  20  1  9  -
15 Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi  25  -  7  -
16 Biyosistem Mühendisliği Biyosistem Mühendisliği  7  -  -  -
17 Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri  25  7  -  1
18 Bitki Koruma Bitki Koruma  15  -  -  -
19 İnşaat Mühendisliği  İnşaat Mühendisliği   30  -  -  -
20 İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 12 -  -  -
21 Elektirik-Elektronik Mühendisliği Elektirik-Elektronik Mühendisliği 1 - - -
22 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 2 - - -
TOPLAM                391                         41                57                          4
GENEL TOPLAM                                   432                                     61
                                                                                                                                                                                                                                                  493