ENSTİTÜ KURULU

Başkan

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Enstitü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Yunus KARATAŞ  

Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Matematik Anabilim Dalı Başkan V.

Üye

Prof. Dr. Muhammed GAFFAROĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN 

Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ     

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. DrMahmut YILMAZ

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Başkan

Üye

Doç. Dr. Sedat BOYACI

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

Makina Mühendisliği  Anabilim Dalı Başkanı

            Üye

    Doç. Dr. Hasan Gökhan DOĞAN

     Tarım Ekonomisi  Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Funda ATİLA

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

           Üye

   Dr. Öğr Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

     İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Dr. Öğr Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

 İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

 Üye 

 Doç. Dr. Doğan YAŞAR

Enstitü Müdür Yardımcısı

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:44:28
Guncelleme Tarihi: 2021-07-30 13:04:36