Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince lisansüstü eğitim-öğretim yaptırmak üzere kurulmuştur.

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ana Bilim Dallarımıza ait öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim Dalı

Program Adı

Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

Doktora

Devam Eden

Mezun

Devam Eden

Mezun

Biyoloji

Biyoloji

1

48

4

5

Fizik

Fizik

8

36

5

-

Kimya

Kimya

7

29

-

1

Matematik

Matematik

21

66

10

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

16

-

-

-

Zootekni

Zootekni

17

33

6

2

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

23

33

-

-

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

34

25

3

-

İleri Teknolojiler

İleri Teknolojiler

126

26

-

-

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

4

1

-

-

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

35

45

-

2

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

32

-

-

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

5

-

-

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

21

-

-

-

Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

12

-

-

-

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

-

-

-

-

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

-

-

-

-

TOPLAM

357

347

28

15

 

 

 

 

 

 

   

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ

GÖREV SÜRESİ

Prof. Dr. Nadir DEMİREL

2008

2011

Prof. Dr. Mustafa KURT

2011

2012

Doç. Dr. Mahmut YILMAZ

2012

2015

Prof. Dr. Levent KULA

2015

2017

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

2017

Devam ediyor

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:04:18
Guncelleme Tarihi: 2020-11-05 06:12:40