BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

398836

SEVGİ ÜNAL

2015

Seyhan ve ceyhan nehir sistemlerinde yaşayan bazı Cyprinid türlerinde karyolojik incelemeler
Karyological investigations on some species of cyprinidae from seyhan and Ceyhan rivers

Doktora

DOÇ. DR. MUHAMMET GAFFAROĞLU

2

483723

ESİN KIRAY

2017

İnsan kaynaklı vajen laktik asit bakterilerinin bazı probiyotik özelliklerinin araştırılması
The investigation of some probiotic properties of human resources vagina lactic acid bacteria

Doktora

PROF.DR. ERGİN KARİPTAŞ

3

 

483727

İBRAHİM ERDOĞAN

2017

Volumetrik yöntem kullanılarak Kırşehir ili atmosferindeki biyolojik partiküllerin incelenmesi
Investigation of biological particles in Kirsehir province using volumetric method

Doktora

PROF.DR.MUSTAFA ÖZKAN

4

492690

NESLİHAN ÖZDEMİR

2018

Doğum şekillerine göre annelerde kaygı düzeylerinin Kırşehir ili örneklerinde değerlendirilmesi
An evaluation of the anxiety level according to the delivery method, an example of Kirsehir province

Doktora

PROF.DR. ERGİN KARİPTAŞ

5

505957

RAMAZAN YAZICI

2018

Sıddıklı Küçükboğaz baraj gölündeki yayın balığı (Silurus glanis L., 1758)'nın biyolojik özellikleri
Biological properties of the wels catfish (Silurus glanis L., 1758) from Siddikli Kucukbogaz dam lake

Doktora

PROF.DR. MAHMUT YILMAZ

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:55:16
Guncelleme Tarihi: 2018-09-20 07:22:35