İLKÖĞRETİM  ANABİLİM DALI DOKTORA (Tezleri Görmek için Tez No’ya Tıklayınız)

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

390310

İLDA ÖZDEMİR

2015

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğini etkileyen değişkenlerin yapay sinir ağı ile öngörüsü (Zonguldak ili örneği)
Acting on science and technology teachers' professional burnout variables forecasting with artificial neural network (The sampling of Zonguldak)

Doktora

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

2

483724

SERBAY DURMAZ

2017

8. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki bilgilerinin epistemolojik inançlar açısından incelenmesi
Investigation of 8th grade students' knowledge level about heat and temperature topic in terms of epistemological beliefs

Doktora

DOÇ.DR. ABDULLAH AYDIN

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:54:30
Guncelleme Tarihi: 2018-11-12 08:23:06