KİMYA ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

430227

ÇİĞDEM ER ÇALIŞKAN

2016

Gıdalar ve biyolojik örneklerdeki gümüş ve vanadyumun tayini için katı faz ekstraksiyon esaslı analitik yöntem geliştirilmesi
Developing an analytical method based solid phase extraction (SPE) for determination of silver and vanadium in foods and biological samples

Doktora

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:54:49
Guncelleme Tarihi: 2018-06-20 07:15:41