Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

287044

BUKET DEMİR

2011

Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stillerine göre akademik başarıya etkisi
The effects of advance organizers according learning styles in computer assisted instruction software on academic achievement

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. ERTUĞRUL USTA

2

287043

MUSTAFA AYGÜN

2011

Algo-heuristik kurama dayalı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin sunum hazırlama becerilerine, bilgisayara karşı tutumlarına ve bilişim teknolojileri dersine güdülenme düzeylerine etkisi
The effects of algo-heuristic theory based blended learning environments on students' computer skills in preparing presentations, attitudes towards computer and motivation levels for the information technology course

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ÖZGEN KORKMAZ

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:57:31
Guncelleme Tarihi: 2016-03-25 11:18:48