İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

456424

ŞABAN FINDIK

2017

Eu katkılı TiO2 ince filmlerinin karakterizasyonu ve ters-yüz polimer güneş piline uygulanması
Characterization of eu doped TiO2 thin films and application to the inverted type polymer solar cells

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. OSMAN ÖRNEK

2

483730

BEDRETTİN DORACAN

2017

Bazı organik bileşiklerin deneysel ve teoriksel metotlarla moleküler yapılarının incelenmesi
Investigation of the molecular structures of some organic compounds by experimental and theoretical methods

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. TUNCAY KARAKURT

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 11:04:05
Guncelleme Tarihi: 2018-06-20 07:28:10