MATEMATİK ANABİLİM DALI (Tezleri Görmek için Tez No'ya tıklayınız)

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

283723

KORAY BOZDAYI

2011

Graphın spektral yarıçapı için sınırlar
The bounds of spectral radius of graph

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE BÜYÜKKÖSE

2

283721

MURAT YILDIZ

2011

İlköğretim okulu öğrencilerinin devamsızlık sebeplerinin araştırılması (Elazığ ili örneği)
Research on the reasons of absenteeism among primary school students (Elazig city sample)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. KAMİLE ŞANLI KULA

3

287047

ESİN İLHAN

2011

Diferensiyel denklemlerin varyasyonel iterasyon metodu ile yaklaşık analitik çözümleri
Approximate analytic solutions of differential equations with variational iteration method

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İ. ONUR KIYMAZ

4

287048

HURİYE KADAKAL

2011

Diferensiyel denklemlerin homotopi perturbasyon metodu ile yaklaşık analitik çözümleri
The approximate analytical solutions of differential equations with homotopy perturbation method

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ONUR KIYMAZ

5

287049

MESUT ALTINOK

2011

Düzlemsel eğriler yardımıyla bazı özel uzay eğrilerinin karakterizasyonları
The characterization of some special space curves with plane curves

Yüksek Lisans

PROF. DR. LEVENT KULA

6

287051

OKAN KUZU

2011

Bir Sturm-Liouville tipindeki problemin çözüm fonksiyonlarının asimptotiği ve green fonksiyonu
Asymptotie of solution functions of a Sturm-Liouville-type problem and the green function

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAHİR KADAKAL

7

287050

HÜLYA BAŞEĞMEZ

2011

Heisenberg grubunun geometrisi ve Heisenberg grubunda özel eğriler
The geometry of Heisenberg group and special curves in Heisenberg group

Yüksek Lisans

PROF. DR. LEVENT KULA

8

294862

ŞABAN KENDİGELEN

2011

Bir değişkenli polinomsal hipergruplar ve bazı örnekleri
On the polynomial hypergroups in one variable and some examples

Yüksek Lisans

PROF. DR. VAGIF S. GULİYEV

9

294861

ALPER ŞAHİN

2011

Bessel dönüşümünün doğurduğu Pseudo- diferensiyel operatörler ve özellikleri
On the Pseudo-differential operators associated with Bessel transform and the properties of them

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

10

294860

MEHMET TURGUT

2011

Hardy-Litlewood maksimal operatörleri
Hardy-Littlewood maximal operator

Yüksek Lisans

 DOÇ. ALİ AKBULUT

11

309162

SONER SEZGİN

2012

Graphın laplacian spectral yarıçapı için sınırlar
The bounds of laplacian spectral radius of graph

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE BÜYÜKKÖSE

12

309163

ALİ MERT

2012

Fibonacci-hankel ve pell-hankel matrislerinin normları için sınırlar
The bounds for the norms of fibonacci-hankel and pell-hankel matrices

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE BÜYÜKKÖSE

13

321474

YUSUF SÖKMEN

2012

Genelleştirilmiş caputo kesirli türevi ve uygulamaları
Generalized caputo fractional derivative and its applications

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İ. ONUR KIYMAZ

14

321475

NURULLAH YILMAZ

2012

Değişken üstlü uzaylarda hardy eşitsizlikleri ve bazı uygulamaları
Hardy inequalities on variable exponent spaces and some applications

Yüksek Lisans

PROF. DR. VAGİF S. GULİYEV

15

309166

ABDULAZİZ ŞAHİN

2012

Hardy eşitsizlikleri ve bazı uygulamaları
Hardy inequalities and some upplications

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

16

309167

FATMA KARACA

2012

Sturm-liouville hipergrupları
Sturm-liouville hypergroups

Yüksek Lisans

PROF. DR. MAHİR KADAKAL

17

324815

HİKMET TURAN EKİCİ

2013

Catalan sayıları ve Catalan matrisleri
Catalan number and Catalan matrices

Yüksek Lisans

DR. ŞERİFE BÜYÜKKÖSE

18

324816

LÜTFÜ SİZER

2013

Sol-3 uzayının geometrisi ve sol-3 uzayında eğriler
The geometry of Sol-3 space and curves in sol-3 space

Yüksek Lisans

PROF. DR. LEVENT KULA

19

324814

HÜSEYİN SANCAR

2012

Çift katlı seriler ve hipergeometrik fonksiyonlarla ilişkileri
Double series and relations with hypergeometric functions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İ. ONUR KIYMAZ

20

309169

YASEMİN KUZU

2012

Bir Sturm-Liouville probleminin bazı özellikleri ve Green Fonksiyonu
Some properties of a Sturm-Liouville-type problem and the Green Function

Yüksek Lisans

PROF. DR. MAHİR KADAKAL

21

337050

BEKTAŞ TEKİN

2013

Hrdy-littlewood maksimal operatörünün ağırlıklı LP uzayında sınırlılığı

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

22

337052

ŞEHRİ GÜLÇİÇEK ESKİ

2013

Normalleştirilmiş Laplacian ile işaretsiz Laplacian matrislerin özdeğeri için sınırlar
The bounds of eigenvalues of normalized Laplacian matrice and signless Laplacian matrice

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞERİFE BÜYÜKKÖSE

23

346166

HAYRULLAH ASLAN

2013

Singüler integral operatörlerinin ağırlıklı Lp uzayında sınırlılığı
Singular integral operators in weighted Lp spaces limitation

Yüksek Lisans

PROF. DR. VAGİF S. GULİYEV

24

343573

ÖZLEM AYAZ

2014

Genişletilmiş beta fonksiyonu ile tanımlanan bazı özel fonksiyonlar
Some special functions defined by extended beta function

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ÇETİNKAYA

25

343572

EBRU YIL DIZ

2014

Tam olmayan Pochhammer sembolleri̇ i̇le tanımlanan bazı özel fonksi̇yonlar
Some speci̇al functi̇ons defi̇ned by incomplete Pochhammer symbols

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ÇETİNKAYA

26

357175

RAMAZAN LEYLEK

2014

On inextensible flows of curve and developable surface
Eğriler ve açılabilir yüzeylerin elastik olmayan akışları üzerine

Yüksek Lisans

PROF. DR. LEVENT KULA

27

374145

GAMZE KABAK

2014

Tam olmayan beta fonksiyonu
Incomplete beta function

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ONUR KIYMAZ

28

380458

TURAN SARAÇ

2015

Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin gelecek kaygısı ve umutsuzluklarının incelenmesi
Analysing the future anxiety and hopelessness levels of the Ahi Evran University senior students

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. KAMİLE ŞANLI KULA

29

390311

KORAY ŞANTAŞ

2015

Harmonik analizin integral operatörlerinin Orlicz uzaylarında sınırlılığı
Boundedness of integral operators of harmonic analysis on Orlicz spaces

Yüksek Lisans

PROF. DR. VAGIF S. GULİYEV

30

380459

 

BENEN AKINCI

2015

Üç boyutlu öklid uzayında iki yüzeyin arakesit eğrisinin diferensiyel geometrisi
Differential geometry of intersection curve of two surfaces in tree dimensional euclidean space

Yüksek Lisans

PROF. DR. LEVENT KULA

31

390312

NİHAT TÜYSÜZ

2015

Genelleştirilmiş Morrey uzaylarında harmonik analizin integral operatörlerinin sınırlılığı
Boundedness of the integral operators of the harmonic analysis in generalized Morrey spaces

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

32

390313

RAMAZAN AKILLI

2015

Riesz potansiyelinin sınırlılığı için Spanne-Guliyev ve Adams-Guliyev tipli sonuçlar
Spanne-Guliyev and Adams-Guliyev type results for the boundedness of the Riesz potential

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

33

380464

ESRA GÖKŞİN

2015

Q-analizi ve uygulamaları
Q-analysis and applications

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MEHMET BAKİ YAĞBASAN

34

436578

FUNDA KAYMAZ

2016

Öklid uzayında Mannheim eğrileri üzerine
Notes on Mannheim curves in Euclidean space

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. FERDAĞ KAHRAMAN AKSOYAK

35

444734

KASIM EMRE AKSOY

2016

Banach fonksiyon uzayları
Banach function spaces

Yüksek Lisans

PROF. DR. VAGIF S. GULIYEV

36

436582

BURCU ŞAHİN

2016

Küresel ve hiperbolik uzayda Bertrand eğrileri
Bertrand curves in spherical and hyperbolic space

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT MAK

37

436580

SÜLEYMAN ÇELİK

2016

Harmonik analizde lebesgue uzayları ve integral operatorleri
Lebesgue spaces and integral operators on harmonic analysis

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

38

456418

ELİF GÜNDEN

2017

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi
Examining math anxiety of ahi evran university vocational high school students

Yüksek Lisans

 PROF. DR. KAMİLE ŞANLI KULA

39

474157

HÜSEYİN BAHADIR

2017

Riesz uzayında pozitif operatörler
Positive operators on riesz spaces

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi ŞEBNEM YILDIZ

40

483725

KEMAL KURT

2017

q-analiz ve q-integral operatörleri
q-analiysis and q-integral operators

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ALİ AKBULUT

41

492694

İLKAY BİLGİN

2018

Genelleştirilmiş kesirli integral operatörlerin bazı fonksiyon uzaylarındaki sınırlılığı
The boundedness of generalized fractional integral operators on some function spaces

Yüksek Lisans

 PROF. DR. VAGIF GULIYEV

42

492692

ZUHAL CANPOLAT

2018

İndirgenmiş halkaların genelleştirilmesi
A generalization of reduced rings

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. HANDAN KÖSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 11:01:07
Guncelleme Tarihi: 2018-11-12 08:03:13