TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI (Tezleri Görmek için Tez No’ya Tıklayınız)

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

10203744

SEMİH AKDEMİR

2018

MARUL (Lactuca sativa L.) FİDE KALİTESİ VE BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE

PACLOBUTRAZOL ve PROHEXADİONE-CALCİUM

UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Hakan BAŞAK

2

474163

ESRA BALCI KURU

2017

Ordu İli örneğinde, fındık artıklarından biyokütle üretim potansiyelinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi
Determination of biogas production potential from hazelnut residues by geographical information systems (GIS) in case of Ordu

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ÖMER ERTUĞRUL

3

474151

CEM EMİRZEOĞLU

2017

Kırşehir İli yerel biber genotiplerinin farklı tuz konsantrasyonlarına tolerans düzeylerinin belirlenmesi
Determination of tolerance levels of different salt concentrations of Kırsehir local pepper genotypes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. HAKAN BAŞAK

4

492686

KÜBRA SOĞANCI

2017

Orta Kızılırmak vadisinden toplanan yerel kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerine ait karakterler arası kanonik korelasyonun belirlenmesi
Determination of canonic correlation among characteristics of local dry beans (Phaseolus vulgaris L.) genotypes collected from Middle Kizilirmak valley

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

5

474158

ŞEYMA DOĞANCI

2017

Bazı kinoa (Chenopodium quinoa willd.) çeşitlerinde somatik embriyogenesis
Somatic embryogenesis in some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) varietie

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SEVİL SAĞLAM

6

506702

ÖZLEM ÜNER

2018

Bazı fasulye çeşitlerine (Phaseolus vulgaris L.) Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla bar geninin aktarılması
Bar gene transformation on some common bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties via Agrobacterium tumefaciens

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SEVİL SAĞLAM YILMAZ

7

492689

ÜMİT EROL

2018

Akkaraman koyunlarında PMSG ve FSH ile kızgınlık toplulaştırmasının bazı üreme hormonları üzerine etkileri
The effect of estrus synchronization with PMSG and FSH on some reproductive hormone in akkaraman ewes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. UĞUR ŞEN

8

10204079

MURAT ÜNSAL

2018

Farklı renklerdeki LED ışıkların Rhododendron luteum Sweet. tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTUN

9

10203577

OLGAY KAAN TEKİN

2018

ETLİK JAPON BILDIRCIN (Coturnix coturnix japonica) RASYONLARINA ACI BİBER ATIĞI İLAVESİNİN PERFORMANS, ET KALİTESİ VE BAĞIRSAK MİKROBİYOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan FİLİK

10

10200575

TUĞBA YÜCEL YAZICI

2018

Farklı Tohum Ekim Yöntemlerinin Orman Gülü (Rhododendron ssp.) Tohumlarının Çıkış Sıklıkları Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTUN

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 11:04:30
Guncelleme Tarihi: 2018-11-12 12:04:31