ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI (Tezleri Görmek için Tez No’ya Tıklayınız)

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

374149

NEJLA KARTAL

2014

Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) seleksiyon kriterlerinin faktör analizi ile belirlenmesi
Determination of selection criteria of japanese quail (Coturnix coturnix Japonica ) with factoranalysis

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

2

367715

ABDULLAH KIRAÇ

2014

Siyah alaca ineklerin sütlerinde belirlenen somatik hücre sayısı üzerine depolama sıcaklığı ve süresinin etkisi
The effects of storage temperature and storage time on somatic cell count in raw milk of holstein cows

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. AZİZ ŞAHİN

3

398837

ABDULHALİK DEMİRGÜÇ

2015

Gökhöyük tarım işletmesinde yetiştirilen simmental sığırların süt döl verim özelliklerine ait varyans unsurları ve genetik parametrelerin tahmini
Estimation of phenotypic and genetic parameters of milk yield and fertility traits of simmental cattle reared Gökhöyuk state farm

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. AZİZ ŞAHİN

4

398839

MEHMET KUZLU

2015

Hindi (meleagridis gallopavo) semeninin dondurulmasında kullanılan farklı sulandırıcıların karşılaştırılması
Comparison of different diluent used in turkey (Meleagris gallopavo) semen freezing

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ATİLLA TAŞKIN

5

398841

KASIM TUNCER

2015

TR71 bölgesindeki süt sığırı işletmelerinden toplanan çiğ sütlerin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
Determination of some quality characteristics of raw milk samples collected from dairy farms in TR71 region

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. ERTUĞRUL KUL

6

398840

AYŞENUR AKKAN

2015

Döllü Etlik Tavuğu (Parent Stock) Yumurtalarına Lizin ve Metiyonin Enjeksiyonunun Etlik Piliçlerin Sindirim Sistemi Gelişimi ve Büyüme Performansına Etkileri
The effects of in ovo injection of lysine and methionine to fertile broiler eggs on hatchability, growth performance, gastro intestinal tract development, gut microbiota and ileal histomorphology

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSA COŞKUN

7

398838

MEHMET YILDIRIM

2015

Çevresel zenginleştirmenin etlik piliçlerin bazı davranış, büyüme ve karkas özellikleri ile kan parametrelerine etkisi
Environmental enrichment of some behaviour the broi̇ler, effects of growth and carcass characteristics and blood parameters

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ATİLLA TAŞKIN

8

423782

MİTHAT BÜYÜK

2016

Kırşehir ilindeki arılıklarda nosema hastalık düzeyinin tespiti
Detection of nosema prevalence in colonies in Kirsehir province

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. RAHŞAN İVGİN TUNCA 

9

423784

MUSTAFA SOYDANER

2016

Kırşehir ilinde özel bir işletmede yetiştirilen siyah alaca ineklerde farklı laktasyon eğrisi modellerinin karşılaştırılması
Comparison of different lactation curve models of holstein cattle raised in a private farm in Kirsehir province

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. AZİZ ŞAHİN

10

423794

ÜMİT UÇAN

2016

Akkaraman koyunlarında gebeliğin son döneminde yapılan ek yemlemenin kuzularda doğum ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklar üzerine etkisi
Effect on birth and other weights of the akkaraman lambs of add feeding at late gestation in akkaraman sheep

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. EMRE ŞİRİN

11

430225

SERKAN BEKTAŞ

2016

Kırşehir ilinde yetiştirilen esmer ve esmer melezi sığırlarda bazı morfolojik özelliklerin görüntü işleme yöntemi ile belirlenmesi
Determination with image processing method of some morphological characteristics in brown and brown crossbred cattle raised in Kırşehi̇r province

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

12

423792

MEHMET EMİN YAZICI

2016

Kırşehir ilinde süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici algılarının belirlenmesi
Determination of consumer perception about consuption of milk and dairy products in Kirsehir

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

13

444739

ÖZNUR TURGUT

2016

Orta Anadolu illerinin tarımsal yapısının çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizleri ile belirlenmesi
Determination of agrcultural stucture by multidimensional sealing and cluster analysis in Central Anatolia

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

14

436581

FATİH ŞAHAN

2016

Kırşehir ilinde üretilen karma yemlerin karışım homojenitelerinin belirlenmesi
Determination of mixture homogeneity of mixed feeds produced in the province of Kırşehir

Yüksek Lisans

PROF. DR. AHMET ŞAHİN

15

456415

SALİH GÜLEN

2017

Döllü tavuk yumurtalarına saccharomyces cerevisiae ve mannan oligosakkarit enjeksiyonu ve devamında rasyona ilavesinin etlik piliçlerdeki büyüme, bağırsak mikrobiyotası ve ince bağırsak histomorfolojisi üzerine etkileri
The effecs of saccharomyces cerevisiae ve mannan oligosaccharide injection to fertile hen eggs or inclusion to broiler feed on chicken growth, caecal microbiota and gut histology

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSA COŞKUN

16

456416

EMRE UĞURLUTEPE

2017

Anadolu mandalarında kesim ağırlığının etteki bazı kimyasal bileşenler ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi
The effect of slaughter weight on some meat chemical component and fatty acid composition in anatolian buffaloes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AZİZ ŞAHİN

17

456423

GAMZE BAT

2017

Dönem sonu canlı ağırlık farkının etlik piliçlerin ileum histolojisi, goblet sayısı üzerine etkileri
The effects of live weight differentation of broilers after rearing period on ileal histomorphologic parameters and goblet numbers

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSA COŞKUN

18

463836

ŞEFİKA NUR ÖZÇELİK

2017

Çemen otunun (Trigonella foenum-graecum L.) yeşil aksamının, kuru otunun ve tohumunun yem değerlerinin belirlenmesi
Determination of feed values of green vegetation, forage and seed of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)

Yüksek Lisans

PROF. DR. AHMET ŞAHİN

19

506056

İSMAİL ERDEM

2018

Kasaplık sığırlar için ideal yem formülasyonlarının belirlenmesi
Determination of ideal feed formulations for beef cattle

Yüksek Lisans

PROF. DR. AHMET ŞAHİN

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 11:04:30
Guncelleme Tarihi: 2018-11-12 11:35:23