TEZ YAZIM KILAVUZU ulaşmak için tıklayınız.

TEZ  HAZIRLAMA ŞABLONU

LiSANSÜSTÜ TEZLERiN ELEKTRONiK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESi VE ERİŞİME AÇlLMASINA İLİŞKİN YÖNERGE' ye ulaşmak için tıklayınız.

Not:  Öğrencilerimizin Ulusal Tez Merkezine gönderilmek için enstitümüze teslim ettikleri cd lerde pdf formatında olan tezlerin Kabul ve Onay Sayfası (Jürilerin İmzalarının olduğu sayfa) ayrıca tezin özgeçmiş bölümünde Kişisel veriler(ıslak imza ve tez yazarına ait e-mail, T.C. telefon vb.)  olmayacaktır. 

Enstitülerimize bağlı Anabilim Dallarında yer alan Öğretim Üyelerimizin katılımı ile yapılan oylamada seçilen ve kullanımları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Lisansüstü Tez Kapakları örnek, şablon ve tasarım dosyalarına ulaşmak için lütfen başlıklara tıklayınız.

Kapak malzemesi hazırlanırken en az 3 mm kalınlığında mukavva sıvama kapak yaptırılmalı mat selefon ile kaplanmalıdır. Sayfalar kapak içerisine Amerikan cilt tekniği ile yerleştirilmelidir.

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) YÜKSEK LİSANS

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) DOKTORA

Olusturulma Tarihi:2015-09-18 06:27:45
Guncelleme Tarihi: 2021-04-09 08:38:15