BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Ünvanı

Adı-Soyadı

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Doğan YAŞAR

Enstitü Sekreteri V.

Yaşar ERKAL

Bilgisayar İşletmeni

Zeynep TEKE

Bilgisayar İşletmeni

Hayriye SAYDAM

Öğrenci

Servet DEMİR

  

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-13 06:46:08
Guncelleme Tarihi: 2020-12-16 08:06:03