Sıra

Çalışma Konusu

Tarih

1

Birim EFQM  temsilcisi belirlendi.

20.06.2023

2

Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

20.06.2023

3

Enstitümüz EFQM temsilcisi EFQM temsilcileri toplantısına katıldı.

25.07.2023

4

2023 EFQM Modeli Kıyaslama Toplantısı Yapıldı  14.08.2023

5

Enstitümüzde Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem ÖZTÜRK tarafından “EFQM Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi. 22.08.2023

6

 EFQM Modeli kapsamında 4. Kriter Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN tarafından “4. Kriter Üyesi: Sürdürülebilir Değer Yaratma” tanıtım toplantısı yapıldı.  24.08.2023

7

 EFQM Modeli kapsamında 3. Kriter Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI tarafından “3. Kriter Üyesi: Paydaşlarla Bağ Kurma” tanıtım toplantısı yapıldı.  25.08.2023

8

 Birim EFQM Çalışma Komisyonu belirlendi.

 01.09.2023

9

 EFQM Modeli kapsamında 5. Kriter üyesi Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER tarafından “5. Kriter Üyesi: Paydaş Algıları” tanıtım toplantısı yapıldı.  08.09.2023

10

 Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen Enstitümüz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi.  08.09.2023

11

 Birim İletişim Temsilcisi belirlendi.  08.09.2023
12  İş ve Yönetişim Paydaşları kapsamında Kırşehir Tarım İl Müdürüne ziyaret gerçekleşti, EFQM Modeli hakkında bilgilendirildi. 12.09.2023
13  EFQM çalışmaları kapsamında toplantı yapıldı 19.09.2023 
14  EFQM çalışmaları kapsamında birim kalite elçileri ile eğitim toplantısı yapıldı 19.09.2023
15  Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi. 19.09.2023
16

EFQM modeli hazırlıkları kapsamında ön saha değerlendirme toplantısı yapıldı

20.09.2023
 17  Enstitümüze EFQM çalışmaları kapsamında ziyaret