Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü 

Koordinatör                            :  Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU

Üye                                         : Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Üye                                         : Doç. Dr. Gökhan FİLİK

Üye                                         : Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Üye                                         : Doç. Dr. Emre TAŞ

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu 

Başkan                                    : Doç. Dr. Tevfik Raci SERTBAKAN

Üye                                         : Doç. Dr. Emre ŞİRİN

Üye                                         : Dr. Öğ. Üyesi Muhammet ARICAN

Üye                                         : Araş. Gör. Dr. Sevinç AKÇAY

Akreditasyon Komisyonu 

Başkan                                    : Dr. Öğ. Üy. Özlem AYDIN

Üye                                         : Dr.Öğ. Üy. Bahadır ALTUN

Üye                                         : Dr. Öğ. Üy. Başar ALTUNTAŞ

Üye                                         : Araş. Gör Hilal DOKUZ

Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

Başkan                                    : Prof. Dr. Faruk SELÇUK

Üye                                         : Doç. Dr. Betül KARATAŞ

Üye                                         : Doç. Dr. Cahit AYTEKİN

Üye                                         : Doç. Dr. Okan KUZU

Program ve Sınav Komisyonu 

Başkan                                    : Prof. Dr. Muhammet GAFFAROĞLU

Üye                                         : Doç. Dr. Hasan Gökhan DOĞAN

Üye                                         : Dr. Öğ. Üy. Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu:

Sorumlu/Sorumlular                : Doç. Dr. Gökhan FİLİK