KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) ENSTİTÜ KOMİSYONU

Ünvanı

Adı-Soyadı

Birim akreditasyon Sorumlusu    Doç. Dr. Ümit DEMİRAL
Kalite Güvencesi Sistemi Temsilcisi                          Doç. Dr. Gökhan FİLİK
Eğitim ve Öğretim Temsilcisi             Dr. Öğrt. Üyesi Gülden ERTUĞRUL
Araştırma ve Geliştirme Temsilcisi            

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Toplumsal Katkı Temsilcisi     Doç. Dr. Ertuğrul KUL
Yönetim Sistemi Temsilcisi     Enstitü Sekreteri Gökhan ÖZCAN