GT - 107 Enstitü Müdürü

GT - 108 Enstitü Müdürü Yardımcısı

GT - 109 Enstitü Sekreteri

GT - 019 Bilgisayar İşletmeni

GT - 093 Evrak Kayıt

GT - 094 Mali İşler

GT - 095 Öğrenci İşleri

GT - 096 Personel İşleri