1.1.- Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

    1.2.- Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

    1.3.- Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

    1.4.- Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

    1.5.- Mezun İlişkilerinin Yönetimi