2020 SÜREÇ PERFORMANS İZLEME SONUÇLARI

   1.1.- Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

   1.2.- Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

   1.3.- Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

   1.4.- Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

   1.5.- Mezun İlişkilerinin Yönetimi