YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÖNETMELİKLERİ

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2016 - Resmi Gazete Sayısı: 29690)

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK, YÖNERGE ve SENATO KARARLARI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabulüne ilişkin 14/062017 Tarih ve 2017/11-02 Sayılı Kararı

LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATLARI VE İLKELER

Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Lisans Programı Açmak için Başvuru Formatı

Yükseköğretim Kurulu, Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak için Başvuru Formatı

YÖNERGELER

Etik Kurul Yönergesi