İŞ AKIŞLARI :                                                                                              Enstitü Dokümantasyon Formları için TIKLAYINIZ

İA-079 Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı 

İA-080 Lisansüstü Haftalık Ders Programı İş Akışı 

İA-088 Bilimsel Hazırlık Programı İş Akışı 

İA-089 Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı 

İA-104 Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı 

İA-110 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı 

İA-287 Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı 

İA-288 Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Mülakat İş Akışı 

İA-289 Lisansüstü Öğrenci Yeni Kayıt İş Akışı 

İA-290 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akışı 

İA-292 Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı 

İA-293 Lisansüstü Tez Savunma Sınavı İş Akışı 

İA-294 Doktora Yeterlik Komitesi Oluşturulması ve Yeterlik Sınavı İş Akışı 

İA-295 Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı 

İA-296 Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı 

İA-298 Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı 

İA-300 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı 

İA-474 Lisansüstü Müfredat Yeni Ders Ekleme Çıkarma İş Akışı 

İA-475 Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri İş Akışı  

İA-476 Lisansüstü Akademik Yarıyıl Ders Açma İş Akışı 

İA-477 Lisansüstü Ders Telafi İş Akışı 

İA-478 Lisansüstü İkinci Tez Danışmanı Talebi İş Akışı 

İA-479 Lisansüstü Mezunların Takibi İş Akışı 

İA-480 Onaylı Ders İçerikleri Belgesi Oluşturma İş Akışı

İA-481 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Seminer Dersi İş Akışı 

İA-482 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Önerisi İş Akışı 

İA-483 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı