TEZ YAZIM USUL VE ESASLARINA ulaşmak için tıklayınız.

Tez Savunma Sınavı Öncesi 
Tez Savunma Sınavı Günü ve Tez Savunma Sınavı Sonrası 

LiSANSÜSTÜ TEZLERiN ELEKTRONiK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESi VE ERİŞİME AÇlLMASINA İLİŞKİN YÖNERGE' ye ulaşmak için tıklayınız.

Not:  Öğrencilerimizin Ulusal Tez Merkezine gönderilmek için enstitümüze teslim ettikleri cd lerde pdf formatında olan tezlerin Kabul ve Onay Sayfası (Jürilerin İmzalarının olduğu sayfa) ayrıca tezin özgeçmiş bölümünde Kişisel veriler(ıslak imza ve tez yazarına ait e-mail, T.C. telefon vb.)  olmayacaktır. 

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarına ait Türkçe ve İngilizce isim listesi, Lisansüstü Tez Kapağı örneklerine, şablon ve tasarım dosyalarına ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Enstitümüz Anabilim Dallarının Türkçe ve İngilizce isim listesi için tıklayınız.

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) YÜKSEK LİSANS (TÜRKÇE)

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) DOKTORA (TÜRKÇE)

Lisansüstü Kapaklara ait Tasarım Dosyası (pdf formatında) DOKTORA  (İNGİLİZCE)  

TEZ  YAZIM ŞABLONU   

Enstitümüz Tez Yazım Usul ve Esaslarına göre hazırlanmış EndNote formatı
  
Örnek Tez Baskı Formatı MS Word 
Örnek Tez Baskı Formatı PDF
Örnek Tez CD Formatı