İntihal Raporu Alınmasına Ve Kullanılmasına İlişkin Uygulama Esasları